K. SEPPÄLÄ

MASKINENTREPENAD K.SEPPÄLÄ

Företaget är specialiserat på entreprenadarbeten med inriktning på jordbyggnadsbranchen.

– Husgrunder – Vatten / Avlopp – Kabelgrävning – Dränering – med mera

Inom vår verksamhet utför vi också rivningsarbeten, snöröjning, trädfällning, vägsladdning mm åt våra kunder.

Med 8 & 20 tons bandgrävmaskiner.